Езикови курсове и ваканции в чужбина

Топ дестинации в Англия, Малта, Германия, Шотландия

Езиковите ваканции в чужбина са чудесен начин да съчетаете почивката с чуждоезиково обучение. Най-интересните туристически дестинации в Европа и развитие на познанията ви по английски или немски език в реална езикова среда, и с помощта на топ експерти в езиковото обучение и езиковия туризъм. Избор от младежки летни езикови лагери до програми 50+. Курсове по общ разговорен английски или немски, за една или две седмици, или дългосрочно обучение 24 седмици +. Курсове по английски и немски за специфични нужди – работа, образование, подготовка за изпити и университет, индивидуални уроци. Семейни езикови ваканции в най-добрите курорти в Англия и Малта.

Партньорите на EuropeGO в Европа са сред топ експертите в сферата на езиковия туризъм. И St Giles International във Великобритания, и German language school в Берлин, и   Gateway School of English в Малта и Edinburgh School of English в Шотландия са известни в цял свят с репутацията на центрове за езикови курсове и ваканции на най-високо ниво.

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ КУРС И ДЕСТИНАЦИЯ!

Топ дестинации&обучение по английски

St Giles International – Великобритания

Лятна почивка&Езикови курсове

Gateway School of English – Малта

АНГЛИЙСКИ & ПОЧИВКА

Езикови ваканции за деца, младежи и възрастни

Съчетайте слънчевата ваканция в Малта с езиков курс по английски език.

German Language School

Езикови курсове и ваканции в Германия

Езикови курсове&ваканции

Edinburgh School of English

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@europego.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.