Езикови курсове и ваканции в Малта

Gateway School of English

Ако целта ви е:

 • Да постигнете езиковите умения, към които се стремите.

 • Да навлезете лесно и бързо в английския език.

 • Да получите специално внимание и отношение съобразно потребностите ви.

 • Да развиете езиковите си умения в модерна и приятелска среда.

 • Изберете Gateway School of English!

Обучението в GSE

В Gateway School of English – Малта се предлага голямо разнообразие от курсове по английски език за различни нива – от начинаещи до напреднали (всички 6 нива). Можете да изберете да учите в група или индивидуално.

Учителите в GSE имат за цел да направят ученето интересно и приятно и да ви помогнат да извлечете максимума от времето си в Малта. Независимо дали сте в група или в индивидуално обучение, учителите се фокусират върху индивидуалните потребности на всеки обучаем в класната стая. Поставя се силен акцент върху комуникативните дейности и дискусиите. Набляга се и на усвояване на нова лексика и на произношението.

В Gateway School of English вярват, че и млади и възрастни учащи се постигат по-добри резултати в подходящия езиков контекст, затова подходът им се основава на модели на взаимодействие в социална и образователна среда.

Всички преподаватели са професионално обучени и напълно ангажирани в целта да развият езиковите умения на всеки обучаем. Атмосферата е приятелска и спокойна, и използваните методи осигуряват пълно сътрудничество между учител и обучаем.

Курсове по английски език &

Gateway School of English

Общ английски език

Курсовете по общ английски език обхващат всички 6 нива от начинаещи до напреднали. Нивото се определя след входящ тест, като може да се премине към по-високи нива в зависимост от постигнатите резултати. Курсовете се провеждат през цялата година, като продължителността на 1 урок е 45 минути; седмично имате 20 урока – 15 уч. часа. Среден брой на учениците в клас през зимния период е 8 ученици, а през лятото – 12 ученици

A1 (Beginner, Elementary); A2 (Pre-Intermediate): Basic User (Потребител на елементарно ниво)

B1 (Intermediate); B2 (Upper-Intermediate): Independent User (Независим потребител на средно ниво)

C1 (Advanced); C2 (Proficiency): Proficient User (Потребител на високо ниво)

Общо описание на комуникативните умения

A1: Може да разбира и ползва типични изрази от ежедневието и най-основни фрази, целящи отговаряне на конкретни необходимости. Може да представя себе си и другите, да задава и отговаря на въпроси от личен характер /относно това къде живее, относно своите близки и познати, относно това, което притежава/. Може да общува с най-общи фрази, при положение, че събеседникът му говори бавно и ясно и му помага като повтаря това, което казва, по различни варианти.

A2: Може да разбира изречения и често използвани изрази, отнасящи се до заобикалящата го действителност /съвсем основна лична и семейна информация, пазаруване, въпроси, свързани най-общо с професията му, географията/. Може да общува в прости, рутинни ситуации, изискващи опростен, пряк обмен на информация по общи, рутинни теми. Може да описва просто аспекти от своята биография и света, около него, както и да говори на теми от ежедневието.

B1: Може да разбира главното, казано от събеседника в стандартен разговор на познати теми, често срещани на работното място, в училище, през свободното време. Може да се справя с повечето често възникващи ситуации по време на пътуване в чужбина. Може да създава прости, свързани текстове на теми от общ или личен характер, може да описва събития, преживявания, желания и амбиции, да изразява мненията си и да говори за своите планове.

B2: Може да разбира основни идеи на сложни текстове на конкретни или абстрактни теми, включително и професионални дискусии. Може да комуникира свободно и спонтанно да ползва езика, което създава лекота и яснота в комуникацията с хора от съответната националност. Може да създава ясни и подробни писмени текстове на широк диапазон от теми, да изразява възгледите си по актуални проблеми, като съответно аргументира плюсовете и минусите на различни варианти на решения.

C1: Може да разбира дълги и сложни текстове на голям диапазон от теми и да осмисля подтекстови нюанси на изказа. Може да се изразява свободно и спонтанно без забележимо търсене на правилния израз. Може да използва езика гъвкаво и ефективно за социални, учебни и професионални цели. Може да пише ясни, добре структурирани, детайлни текстове на сложни теми. Може да представя сложни и абстрактни мисли със съответните лексикални и синтактични средства на чуждия език.

C2: Може да разбира с лекота всичко чуто и прочетено. Може да обобщава информация от различни устни и писмени източници, като реконструира аргументации и разкази в логично свързано изложение. Може да се изразява спонтанно и много свободно и прецизно, като долавя и най-фини нюанси в смисъла на сложни изказвания или текстове.

Въвеждащ курс за ученици, които започват обучението си на английски език за първи път. Целта е – подготовка на начинаещ да премине към следващо по-високо ниво.

Курсът обхваща четирите умения на четене, писане, слушане и говорене. Учениците се насърчават да разработят свои собствени стратегии за учене. С много практика, учащият се насърчава да бъде по-уверен. След курса ще можете да провеждате обикновени разговори.

 

В този курс, акцентът е върху изучаването на комуникативно използването на английски език в ежедневни ситуации и има за цел да ускори темпото,
с което учениците да постигнат определена езикова независимост.


В края на курса студентите ще могат да задават прости въпроси, да изразяват своите потребности в прост език и да разбират основни текстове.

Pre-Intermediate

Ниво на владеене на английски език – за комуникация, без която на учениците ще им е трудно да продължат в следващо ниво. Целта на курса е да даде възможност на студентите лесно да комуникират помежду си на английски език и да се чувстват като у дома си в англоезична среда.

Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced

Съобразено със специфичните нужди на всеки ученик.

Заедно с учителя, ученикът ще наблегне на онези езикови умения и системи, които са му необходими. Акцентът е върху практическото използване на английски език и езикови потребности свързани с работата или професията . Индивидуалното обучение се предлага за всички нива

Интензивни курсове

Интензивният курс е комбинация от общ английски и разговорен английски език. Предназначен е за тези, които желаят да усвоят английски език в сравнително кратък период от време. Малки групи за разговорен английски – 6 ученици.Учениците ще бъдат записани в съответното ниво след полагане на входен тест и резултатите от него.

Период: през цялата година

Нива: начинаещи и напреднали

Учебен час: 45 мин.

Седмично: 30 урока / 22,5 часа- (20 урока / 15 часа на седмица Общ английски + 10 урока / 7,5 часа седмично разговорен английски)

Среден брой ученици в клас за Общ английски: Зима (януари – май и септември – декември) 8 ученици

Среден брой ученици в клас за Общ английски: Лято (юни, юли и август) 12 ученици

Максимален брой ученици в клас за Разговорен английски: 6

Занимания

Общ английски: 9.00 – 10.30, почивка, 10.45-12.15, почивка, 13.00-14.30 –разговорен английски

Учениците се подготвят по индивидуална програма в съответствие с техните специфични изисквания. Учениците могат да избират между различни форми на обучение – на открито, закрито, традиционен урок, пазаруване, телефонни разговори, уроци съобразени с различни професии и др. Обучението се провежда от високо квалифицирани преподаватели.

Забележка: уроците не е необходимо да се провеждат на територията на училището, разписанието е гъвкаво, за да отговаря на желанието на ученика.

Период: през цялата година

Нива: начинаещи и напреднали

Учебен час: 45 мин.

Седмично: 30 урока /22,5 уч. ч., 40 урока/, 30 уч. часа

Период: През цялата година

Нива: Intermediate to Advanced

Продължителност на 1 урок: 45 минути

Седмично: 20 урока / 15 часа, 30 урокаа / 22,5 часа, 40 урока / 30 часа

След приключване на курса има възможност да се явите на изпит за получаване на сертификат. Вашият учител ще ви препоръча, кое ниво е най-подходящо за вас.

Бизнес английски плюс

След входящ тест се избира нивото на ученика. Това е програма, разработена специално за тези от вас, които имат желание да учат английски език според бизнес нуждите си.

Учебните материали покриват широк спектър от бизнес ситуации, като например – използването на добър бизнес английски в събиране на информация, изготвяне на доклади и презентации, интервю за работа, писане на бизнес писма и имейли, телефонни разговори и др. Курсът включва четирите езикови компонента – четене, писане, слушане с разбиране и говорене.

Период: През цялата година

Нива: Intermediate to Advanced

Продължителност на 1 урок: 45 минути

Седмично: 20 урока – 15 уч.ч.

Максимум ученици в група: 6

9.00-10.30, Почивка, 10.45-12.15

Съдържанието на курса е същото както при бизнес английски език, разликата е в броя часове седмично. Предназначен е за хора, които искат на развият своя бизнес английски в относително кратък период.

Период: През цялата година

Нива: Intermediate to Advanced

Продължителност на 1 урок: 45 минути

Седмично: 30 урока – 22,5 уч.ч.

Максимум ученици в група: 6

9.00-10.30, Почивка, 10.45-12.15

9.00-10.30 Почивка 10.45-12.15 Почивка 13.00 – 14.30

Този курс е подходящ за ученици , които се нуждаят от бизнес английски, свързан с тяхната професия, като например банкери, финансисти, счетоводители, реклама, мениджмънт и маркетинг, реклама и др.

Период: През цялата година

Нива: Intermediate to Advanced

Продължителност на 1 урок: 45 минути

Седмично: 20 урока / 15 часа, 30 урокаа / 22,5 часа, 40 урока / 30 часа

След приключване на курса има възможност да се явите на изпит за получаване на сертификат. Вашият учител ще ви препоръча кое ниво е най-подходящата за вас.

Английски плюс програми

Английски плюс програми са идеални за тийнейджъри и възрастни, които искат да съчетаят изучаването на английски език с допълнителна развлекателна или културна дейност по свой избор.

По време на тези курсове може да посещавате езикови уроци и след това да участвате в спортове като голф, тенис или гмуркане. Друга възможност е да се включите в културна програма, свързана с историята и фолклора на Малтийските острови.

Примерни възможности:

Английски плюс Голф

Английски плюс Гмуркане

Английски плюс Тенис

Английски плюс Ветроходство

Английски плюс Култура

Английски плюс История

Период: през цялата година

Семейни програми в Малта

Обучението по английски за семейства набира популярност от година на година.При него родителите и децата участват в различни езикови курсове в едно и също училище и в свободното си време могат да бъдат заедно и да прекарат времето си сред различните забавления, които градът предлага.

Настаняването е по избор: фамилни апартаменти, хотели общежития или при други семейства.

Полупансион (закуска и обяд) с настаняване в общежитието на училището (което се намира в непосредствена близост до училището) за деца под 13-годишна възраст, когато са придружени от родителите си.

Родителите също имат избор – да се включат в обучението или да се отдадат само на почивка и развлечения.

За най-малките има възможност за наемане на детегледачка срещу заплащане, докато родителите посещават учебните занимания. Предлагаме полупансион (закуска и обяд) настаняване в жилище нашето училище (който се намира в непосредствена близост до училището) за деца под 13-годишна възраст, когато са придружени от родителите си.

Период : През цялата година

 

Английски език за професионални цели

Предназначен е за хора с различни професии и специалности, които имат нужда от усъвършенстване на английския си език за по-добро кариерно и професионално развитие.

Период : През цялата година

Нива: Начинаещи и напреднали

Продължителност на урок: – 45 минути

Седмично: 20 урока / 15 часа/; 30 урока / 22.5 часа/

 • инженери
 • медицински специалисти (лекари, стоматолози, фармацевти, медицински сестри и парамедици)
 • за авиацията
 • за туризма
 • юристи
 • реклама
 • финансисти и счетоводители
 • IT специалисти
 • журналисти
 • военни и др.

Курс по разговорен английски език

Основният акцент при усвояване на езика се поставя върху разговора. Уроците включват дебати, дискусии, работа по двойки (с други ученици) и презентации.

ПЕРИОД: През цялата година

Нива: Начинаещи и напреднали

Учебен час: 45 мин

Седмично: 10 урока, 7,5 уч.ч.

Максимум ученици в клас: 6

9.00-10.30 Почивка, 10.45-12.15 Почивка 13.00 – 14.30

Забележка: Този курс е добре да бъде комбиниран с някои от другите курсове

Програма 50+

Курсът 50+ е идеален избор за хора, които желаят да подобрят английския си, като вземат максимума от една приятна и спокойна почивка в Малта.

Курсът акцентира основно върху разговорния английски, лексиката и е свързан с културата и историята на страната.

50+ студентите общуват помежду си, участват в екскурзии, посещават исторически места, музеи, както и събития като театрални представления или годишни фестивали, с което разширяват и подобряват познанията си по английски език.

Период: През цялата година

Обучение

Курсове и програми

Gateway School of English

Guaranteed Success

Настаняване

Общежитие на GSE

Gateway School of English

Welcome to Malta!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Име и фамилия (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

Дестинация и курс

Текст

Централен офис

Нашият офис работи за вас от понеделник до петък

Контактна форма

Свържете се с нас

Нашите оператори са готови да резервират вашата почивка!

Обади се сега!

Изпрати ни е-mail

Изпрати ни e-mail с детайли и въпроси за избрания курс.

Пиши ни сега!